Att se det som är

Att se det som är

”We are not disturbed by what is happening to us, but by our thoughts of what is happening to us” – Epictetus

Att kunna omformulera (eller ”reframe” som heter på engelska) en situation och se den från ett annat perspektiv är en av nycklarna till glädje och återhämtningsförmåga (resilience) när det inte blir som vi hade tänkt oss.

Artikeln av Maria Konnikova från The New Yorker berättar om varför vissa personer trots svåra omständigheter klarar sig bra och lyckas med det dom föreställer sig. I artikeln beskrivs att man idag vet att det till stor del går att lära sig att bli mera ”resilient” och att det till stor utsträckning handlar om hur vi tänker kring vår situation.

How People Learn to Become Resilient

Maria Lagerstedt

Liknande texter
Kommentera