Bättre resultat när medarbetare får inflytande

Bättre resultat när medarbetare får inflytande

Ett forskningsprojekt på Karlstad Universitet påvisar det som Susan Wheelans forskning kring gruppdynamik säger. Nämligen att när medarbetarna får inflytande kring arbetsprocesserna så skapas bättre resultat. Det är ju förstås inte så enkelt att bara ”dumpa” över ansvaret på medarbetare. I många organisationer och verksamheter som den forskarna i Karlstad tittat på finns det reglerverk och lagar som styr och dessa behöver personalen förstås förhålla sig till, men det är glädjande att se att mer och mer forskning visar det som kanske någonstans är rätt självklart…att när vi får medbestämmande över vår vardag så skapas motivation som påverkar resultatet.

http://www.publikt.se/artikel/battre-resultat-nar-medarbetare-far-inflytande-20337

Maria Lagerstedt

Liknande texter
Kommentera