Att se det som är

”We are not disturbed by what is happening to us, but by our thoughts of what is happening to us” – Epictetus Att kunna omformulera (eller ”reframe” som heter på engelska) en situation och se den från ett annat perspektiv är en ...

Att välja glädje

Dr. Tal Ben-Shahar (tidigare professor på Harvard) har forskat mycket kring vilka beteenden som särskiljer de riktigt duktiga ledarna och vad vi kan lära av dem. Men han är framför allt en mästare på att på ett enkelt sätt beskriva ...