Fröken Duktig – dags för reflektion

Fröken Duktig – dags för reflektion

Har på senare tid haft diskussioner med manliga kollegor kring nödvändigheten av kvinnliga nätverk. Varför behöver kvinnor träffas och utbyta erfarenheter, brottas inte kvinnor i näringslivet med samma problem som män, bara att vi benämner det annorlunda?

Så är det kanske, men trots att vi lever i ett modernt på många vis jämställt samhälle träffar jag på många kvinnor som fortsatt kämpar med sina rollkrav på ett annat sätt än de män jag möter. Vi vill nå framgångar i näringslivet samtidigt som vi skall vara ”super morsor” som värnar om barnen och familjen. I den bästa av världar borde det här fungera, men världen är varken perfekt eller särskilt rättvis. Jag har ändå en stark tro att den blir vad vi gör den till. Visst skall vi fortsätta kämpa för lika villkor där det inte finns, men min upplevelse är att kampen lika mycket handlar om kampen med oss själva och våra egna motstridiga krav.

Hur ser din egen kravlista ut? Går den ihop eller skapar du en tillvaro med en ständig känsla av tillkortakommande?

Mitt råd är att du sätter dig ned och tittar på din ”kravlista”. Vad handlar den om? Vilka saker behöver du prioritera, vad vore trevligt, finns det helt onödiga saker på kravlistan? Finns det saker som andra egentligen är ansvariga för men som du av olika anledningar tar på dig? Kan du be hjälp med någonting även om din inneboende fröken duktig då protesterar. När allt hamnar på papper får du perspektiv och en klarsyn som är svår att få till när allt bara snurrar på i huvudet.

Om du ändå inte får ihop det och lyckas prioritera på egen hand, så be om hjälp. Gör det inte så komplicerat, prata med en vän eller en kollega (gärna manlig om du vill få ett annat perspektiv). Självklart finns det professionell hjälp att få men oftast handlar det om att ta sig tid att reflektera (just det, ta sig tid för jag vet den inte finns…så det blir din första lektion i att prioritera) eftersom du behöver hitta andra vägar än de du trampande på igår om du vill skapa förändring.

Carl Carnebro

Liknande texter
Kommentera