Möjligheterna med OCH

Möjligheterna med OCH

Positiv psykologi handlar inte om att fokusera på det positiva och strunta i det som inte fungerar. Det handlar om OCH. Att se och adressera det som inte fungerar OCH att ge lika stort utrymme och fokus till det som fungerar.

Nästan alla människor (95% för att vara exakt enligt studier av Dr. Frank Forest) har av naturen lättare att se det som inte fungerar, vår hjärna är ”primad” så. I Hartman-Kinselprofilen kan vi se till vilken grad en individ har fokus på det positiva och negativa i de olika värdedimensionerna och den positiva psykologin har många enkla övningar som hjälper oss att OCKSÅ se det vi naturligt inte fokuserar på.

Det så lätt att komma på allt som skapar frustration, ilska och uppgivenhet i vardagen.  Vem som beter sig si eller så? Varför kan hon inte bara göra som jag säger? Hur svårt kan det vara?  Om han bara kunde hjälpa till, så……! Våra problem och vad som är fel kan vi berätta om på en gång om någon frågar hur det är. Det liksom bara rinner ur oss. Se om du kan stoppa de där automatiska ”negativa flödet” nästa gång ett ”problem” eller ”fel” pockar på din uppmärksamhet och försök att reflektera kring både det positiva och negativa aspekterna på det som skaver.

Så förutom att analysera hur saker kan bli bättre och aktivt leta efter lösningar på problemet, se om du också kan ställa dig en följ fråga som innebär att du åtgärdar felen OCH ser möjligheterna och även håller fokus på det som fungerar.

Positiva frågeställningar kan låta så här:

Vad är bra med mig/min partner/det här företaget?

Vilka uppgifter/processer fungerar?

Vad är dina/din partners/chefens/medarbetarens styrkor?

Vad gör du/ni/hen bra?

Vad uppskattar du hos dig själv/honom/henne?

Läs gärna artikeln nedan där Maria Siros, psykolog och en av mina lärare på Wholebeing Institute beskriver en enkel övning hon ofta använder för att få människor att reflektera kring möjligheterna med OCH.

http://wholebeinginstitute.com/the-possibility-of-and/

Maria Lagerstedt

Liknande texter
Kommentera