Samarbete, Glädje & Produktivitet i Team

Samarbete, Glädje & Produktivitet i Team

Jag hade äran att hålla föredrag på den årliga konferensen för projektledning – ”Passion for Projects” som anordnas varje år av Project Management Institute (PMI). Det gav mig möjlighet att få lyssna till riktigt duktiga föreläsare och intressanta talare.

Mitt eget föredrag handlade om hur ledare och deras team angriper och löser strategiska frågor beroende på hur de tänker. Att det genom förståelse av sitt eget tankemönster, skapas förutsättningar för bra beslut, gott samarbete och tydligare kommunikation. Men att det är lika viktigt att skapa en positiv attityd till gruppens och egna styrkor för att bygga en teamkultur där samarbete, kreativitet och glädje är lika naturligt som att skapa resultat.

Här kommer mina tips som var min avslutningsbild på min presentation:

  • Spendera tid på att utveckla & tydliggöra era gemensamma idéer och modeller för mål, roller, processer & konfliktlösning.
  • Reflektera över vad som är viktigt för dig och hur det skiljer sig från dina medarbetare?
  • Vad är viktigast för dig?
    • Dina kollegor & vänner/Att se helheten/Att göra det du älskar
    • Att få saker gjort/Resultat/Att ha roligt tillsammans
    • Struktur/Förväntningar/Lojalitet/Arbetsmoral
  • Kom ihåg betydelsen av vilka frågor du ställer? Och var du lägger ditt fokus?

Passion for Projects

Maria Lagerstedt

Liknande texter
Kommentera