Självförståelse – Storytelling, del 2

Självförståelse – Storytelling, del 2

När vi tänker gör vi ofta det i form av berättelser. Hjärnan älskar att se mönster och därför får sekvenser av händelser en inre logik och dynamik som skapar en odelbar helhet, en berättelse.

En stor del av vår motivation kommer ifrån vårt inre samtal genom att vi levande gör berättelsen om våra liv. Denna berättelse som vi talar om för oss själva, skapar en ram för motivation. Livet skulle annars bara upplevas som den ena saken efter den andra om det inte vore för dessa berättelser.

Enligt Roger Schank och Robert Abelson är berättandet grundläggande för mänsklig kunskap. Våra minnen hävdar de, indexeras i hjärnan runt berättelser. Fakta som vi minns bygger på och blir ihågkommen genom berättelser.

Många litteraturvetare hävdar att det finns ett mönster i våra berättelser. Att det egentligen bara handlar om ett litet antal berättelser som berättats och återberättats genom mänsklighetens historia och att det egentligen bara är namn och andra omkringliggande uppgifter som har ändrats.

Enligt Ronald Tobias finns det bara tjugo grundläggande handlingar: strävan, äventyr, drivkraft, räddning, flykt, hämnd, gåtan, rivalitet, underläge, frestelse, metamorfos, transformation, mognad, kärlek, förbjuden kärlek, offer, upptäckt, eländig överkapacitet, uppståndelse (ascension) och nedstigande (descension).

Hur vi väljer att relatera till oss själva och hur vi tolkar det som händer i våra liv är alltså avgörande för hur jag ser på mig själv i relation till min omvärld. Vilka berättelser berättar du om dig själv – för dig själv?

Maria Lagerstedt

Liknande texter
Kommentera