Att se det som är

”We are not disturbed by what is happening to us, but by our thoughts of what is happening to us” – Epictetus Att kunna omformulera (eller ”reframe” som heter på engelska) en situation och se den från ett annat perspektiv är en ...