Finns det nyanser kring mobbing?

Finns det nyanser kring mobbing?

Konfliktforskan från Göteborgs Universitet, Thomas Jordan, blev för en tid sedan intervjuad i Publikt.se. Där pratar han om det som ofta saknas i det offentliga samtalet när det gäller mobbing och kränkande särbehandling. Det är svåra frågor och avvägningar men Thomas med sin långa bakgrund inom konflikthantering visar att vi ibland är lite väl snabba med att döma.

Thomas är lektor inom arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet. Han är enormt generös med all sin kunskap och han håller även en superbra utbildning ofta både i Stockholm och Göteborg för HR- och Organisationskonsulter inom just konflikthantering.

http://www.publikt.se/artikel/han-vill-nyansera-bilden-av-mobbning-20597

Maria Lagerstedt

Liknande texter
Kommentera