Välbefinnande är en färdighet

Välbefinnande är en färdighet

Hittade ett hoppingivande videoklipp på youtube om att välbefinnande är färdighet som går att träna upp precis som vilken annan färdighet som helst. Vi kan investera timmar i att lära oss ett instrument eller bli bättre på golf eller tennis, men vi lägger oftast inte ned någon tid alls på att träna oss i att må bra på ett psykologiskt plan.

Professor Richard Davidson, internationell hjärnforskare och grundare av Center of Healthy Minds vid University of Wisconsin-Madison, förklarar i videoklippet nedan de fyra beståndsdelarna eller grundpelarna för välbefinnande. Dessa grundpelare är djupt rotade i specifika hjärnkretsar som påvisat neuroplasticitet (alltså hjärnans förmåga att förändras), vilket glädjande nog ger oss alla möjlighet att inte bara gå till gymmet och träna våra kroppar utan vi kan även påverka och träna vår hjärna för att skapa välbefinnande och inre hållbarhet.

 

De 4 grundpelarna till välbefinnande

  1. Motståndskraft/Resilience: Denna grundpelare är den som tar längst tid att påverka även om det går med lång och enträgen mindfulness träning.
  2. Inställning (eller snarare positiv inställning): Att se the goda i en annan människa eller i en situation. Att vara tacksam men också att tillåta sig att njuta av de små sakerna i vardagen.
  3. Närvaro: ”Ett vandrande sinne är ett olyckligt sinne”. Att träna sin förmåga att fokusera blir allt viktigare i ett samhälle där vi ständigt blir avbrutna i vår tanke av mobiler och datorer som pockar på vår uppmärksamhet. Att fokusera på en specifik uppgift i nuet är ju det som krävs för att hamna i flow.
  4. Generositet: Studier visar att hjärnan förändras när vi hjälper andra. Vi mår bra av det, det både hjälper oss att komma ur vårt bekräftelse behov men det påverkar också vår egen självbild när vi ser att vi gör gott för andra. Så när vårt fokus skiftar från oss själva till någon annan mår vi bättre.

 

Se David förklara hur i ett 13 minuter långt klipp de studier som ligger bakom påståendet att välmående är en färdighet:

https://www.youtube.com/watch?v=HeBpsiFQiTI

Maria Lagerstedt

Liknande texter
Kommentera