Vikten av att hitta strategier för att hantera stress

Vikten av att hitta strategier för att hantera stress

Vi kan inte alltid undvika stress eller situationer som skapar stress, men grunden i stresshantering är att inse att stress är information som vi undersöka och använda. Det första steget är att bli uppmärksam på vår stress och dess inverkan på oss, säger Kathleen Hall, grundare till The Stress Institute.

 

https://www.success.com/article/11-strategies-for-managing-stress?utm_source=sumome&utm_medium=linkedin&utm_campaign=sumome_share&utm_term=sumome_linkedin

Maria Lagerstedt

Liknande texter
Kommentera